Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 28. februar 2018

Dato

28.02.2018

Tid

15.30

Sted

Teatergade 8, mødelokale 8

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


9. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 28.02.2018
Godkendt
10. Inspiration fra Guldborgsund Kommunes §17 stk. udvalg i sidste byrådsperiode"

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget


Tidligere formand for §17 stk. 4 udvalget i Guldborgsund Kommune i sidste byrådsperiode, Lene Hatt, deltager på mødet med et oplæg om tilgangen til og resultaterne af arbejdet i §17 stk. 4 udvalget i Guldborgsund Kommune 2014-2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter oplæg fra Lene Hatt.

Sagsfremstilling

Tidligere formand for §17 stk. 4 udvalget i Guldborgsund Kommune i sidste byrådsperiode, Lene Hatt, deltager på mødet med et oplæg om tilgangen til og resultaterne af arbejdet i §17 stk. 4 udvalget i Guldborgsund Kommune 2014-2018.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 28.02.2018
Til efterretning

Bilag
11. Eksterne medlemmer af udvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriksudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter indkomne forslag og vælger eksterne medlemmer. Disse indstilles til godkendelse på Byrådets møde i marts.

Sagsfremstilling

Der er annonceret i Ugebladet, Næstved-Bladet, Sjællandske og på Facebook med følgende tekst:

Synes du, det er vigtigt, at HELE Næstved Kommune bliver udviklet?


Vil DU være med helt inden i udviklingens maskinrum?

Hvis ja:

Så er det NU, du melder dig på banen som medlem af Byrådets Landdistrikts-udvalg.

Udvalget søger borgere, som vil være en del af den tænketank, der skal mødes ni gange i løbet af 2018.

Sammen med fem byrådsmedlemmer, skal du komme med ideer, viden og forslag til resten af Byrådet om retning og initiativer for hele kommunen.

Send en mail til landdistriktsudvalget2@naestved.dk, hvor du kort fortæller om dig selv, og hvorfor du gerne vil væremed i Landdistriktudvalget senest den 26. februar 2018.

Vi glæder os til at høre fra jer

Deadline for at melde sig som interesseret er mandag d. 26. februar. Administrationen medbringer en liste med navne til mødet til brug for udvalgets drøftelse.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 28.02.2018
Liane Hovgaard Jensen, Torben Stenstrup, Thit Birk Petersen og Lars Børsting indstilles til byrådets godkendelse 20. marts 2018.
12. Godkendelse af mødeplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget fik forelagt forslag til mødeplan d. 31/1 og besluttede at behandle sagen igen d. 28/2. Hermed fremlægges nyt forslag til mødeplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2018.

- Onsdag d. 28/2 – 15.30-17.30

- Torsdag d. 15/3 - 15.30.17.30

- Mandag d. 30/4 – 17.00-19.00

- Onsdag d. 30/5 – 17.00-19.00

- Torsdag d. 21/6 – 17.00-19.00

- Mandag d. 27/8 - 17.00-19.00

- Mandag d. 24/9 – 17.00-19.00

- Mandag d. 22/10 – 17.00-19.00

- Mandag d. 19/11 – 17.00-19.00

- Mandag d. 17/12 – 17.00-19.00

Udvalget ønsker en del af møderne afholdes i lokalområderne. Dette vil blive indarbejdet i mødeplanen løbende.

Udvalget drøfter besøgsrunde hos lokalrådene.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 28.02.2018
Godkendt

Bilag
13. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 28.02.2018
Drøftet henvendelse af brevet fra lokalrådenes formand.


Sidst opdateret den 24. april 2018