Byrådets temamøder

Temamøder i 2019

Temamøde den 18. marts

 • Kommunens økonomi (herunder grundlæggende vilkår, budget 2020, budgetstrategi, nøgletal og borgermøde)
 • Samspillet mellem uddannelse og erhverv i Næstved Kommune

Temamøde den 9. april

 • Det nære sundhedsvæsen – kommunale udfordringer og muligheder set fra KL og fra Næstved Kommune
 • Kulturvaneundersøgelse og Foreningsundersøgelse
 • Status på nye vand- og svømmefaciliteter

Temamøde den 20. maj

 • Det nære sundhedsvæsen – fortsat fra mødet den 9. april
 • Borgerinddragelse. Metode- og begrebsapparatet i forhold til borgerinddragelse.

Temamøde den 17. juni

 • Kvalitet og ressourcer på folkeskoleområdet i Næstved Kommune
 • Præsentation af projektet "Liv på Axeltorv"
 • Præsentation af lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven
 • Udnyttelse af Birkebjergparken

Temamøde den 16. september    

 • Temaer ikke fastlagt   

 Temamøde den 12. november

 • Temaer ikke fastlagt

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Direktionssekretariatet
E-mail:
Sidst opdateret den 13. juni 2019