Vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Hvilke regler gælder for Økonomiudvalget og de stående udvalg?

Her på siden finder du 2 vejledninger, som beskriver de formelle spilleregler for arbejdet i kommunalbestyrelse og udvalg, der er med til at sikre, at det politiske arbejde og forhandlinger sker på demokratisk vis.

Vejledningerne omhandler i stor udstrækning de samme spilleregler. Den øverste er udgivet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet og retter sig direkte til kommunalpolitikere, men kan også være interessante for andre at læse. Vejledning om kommunalretlige emner er en vejledning, som hovedsageligt koncentrerer sig om selve mødeafviklingen i de politiske udvalg, og er udarbejdet af Næstved Kommune.

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg (udgivet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Vejledning om kommunalretlige emner (udarbejdet af Næstved Kommune)

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019