Borgerforslag

Byrådet i Næstved Kommune ønsker at øge borgernes muligheder for at deltage i det lokale demokrati. Derfor giver Byrådet mulighed for, at du som borger i Næstved, kan indstille forslag til behandling i Byrådet.

Dit forslag skal opfylde nogle kriterier

For at få dit forslag behandlet, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal være borger i Næstved Kommune for at  stille et forslag til Byrådet
  • Der skal være tale om et forslag, som Byrådet har myndighed til at behandle – og det må ikke være et forslag, Byrådet allerede har behandlet
  • Du skal have opbakning fra 1300 andre borgere, enten via hjemmesiden her med forslaget eller via fysisk indsamling af underskrifter.
  • Forslaget skal overholde dansk lovgivning.

Du kan oprette dit forslag her

Vi fjerner dit forslag, hvis det ikke opfylder betingelserne.

 

Hvad skal der til, for at Byrådet behandler dit forslag?

Du skal være borger i Næstved Kommune for at oprette og stemme på et forslag. Hvis dit forslag får opbakning fra 1300 borgere, vil forslaget blive taget op i Byrådet. Alle forslag, som lever op til betingelserne, vil blive vist her på hjemmesiden, hvor du også får mulighed for at tilkendegive, at du vil støtte et eller flere forslag.

 

Hvilke forslag kan komme i betragtning?

Dit forslag kan handle om alt det, Næstved Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et ønske om en ny legeplads på et kommunalt areal, åbningstider i borgerservice, bekæmpelse af ukrudt og meget mere. Dit forslag skal med andre ord have relevans for den type af opgaver, som Næstved Kommune løser.

Dit forslag må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet. Du kan for eksempel ikke blive ved med at stille det samme forslag igen og igen, indtil Byrådet har truffet en beslutning, du er enig i.

Forslaget skal derudover overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Vi vurderer, om disse betingelser er opfyldt, inden dit forslag bliver synligt her på hjemmesiden.

Når du stiller et forslag, skal du oplyse dit navn, din adresse og din e-mail. Det er kun dit navn, der vil blive vist sammen med dit forslag på hjemmesiden. Grunden til at vi skal bruge din adresse er, at vi skal kunne tjekke, om du bor i Næstved Kommune.

 

Hvordan stemmer jeg på et forslag?

Hvis du ønsker at støtte et forslag, som en anden borger i kommunen har stillet, har du mulighed for at tilkendegive din støtte til forslaget. Der skal i alt 1300 (forslagsstiller + 1299 andre) støtter til, for at forslaget lander på Byrådets dagsorden. Du skal være borger i Næstved Kommune for at støtte et forslag.

Når du støtter et forslag, skal du oplyse navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige på kommunens hjemmeside. Vi foretager løbende kontrol af, at dem, som stemmer på et forslag, er borgere i Næstved Kommune.

Du kan give din støtte én gang til hvert forslag.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende en computer?

Har du ikke mulighed for at oprette et forslag eller afgive din støtte på hjemmesiden, kan du henvende dig på Borgmesterkontoret på rådhuset, Teatergade 8, 1. sal, 4700 Næstved. Så kan vi hjælpe dig.

Du kan også indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De borgere, som støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift, og det skal være tydeligt, hvilket forslag de støtter. Du skal aflevere underskrifterne på Borgmesterkontoret på rådhuset, Teatergade 8, 1. sal, 4700 Næstved.

 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du opretter et forslag, eller støtter et forslag, registrerer Næstved Kommune forslaget, dit navn, adresse og e-mail. Vi skal bruge oplysningerne til at sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Vi sletter dine oplysninger efter 2 år.

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Direktionssekretariatet
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019