Planlægning og projektering af veje og stier

Planlægning og projektering af veje, stier og pladser varetages af Team Trafik

Desuden varetages planlægning og projektering af gågader, parkeringspladser, broer, tuneller, signalanlæg, belysningsanlæg, støjskærme og cykelruter. Hertil kommer trafiktællinger, kollektiv trafik, trafiksikkerhedsarbejde samt rådgivning i trafik- og vejspørgsmål.

Vedrørende drift og vedligehold kan henvendelse rettes til Næstved Park & Vej - se menuen til venstre under "Drift og vedligehold af veje, stier og pladser".

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:

Åbningstider

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening                                              

Sidst opdateret den 8. april 2019