Social sikring i udlandet

Hvad betyder det at være omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet?

 

Du har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når du arbejder i udlandet. Det gælder, selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver. 

Du skal derfor søge om at være omfattet af dansk social sikring for at kunne få sociale ydelser fra danske myndigheder.

Læs mere på www.borger.dk

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Bibliotek og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019