KOL - Luftens helte

Tilbud til borgere med KOL i Næstved Kommune

Næstved Sundhedscenter tilbyder et 10 ugers kursus for borgere med KOL i moderat til svær grad.

Det er dagligdagens udfordringer, når man har KOL, som er i fokus på dette kursus. Kurset er for dig, som har besluttet at blive mere fysisk aktiv, og i det hele taget gøre en indsats for din sundhed.
Din læge eller sygehuset skal henvise dig til kurset. Når vi har modtaget din henvisning, kontakter vi dig indenfor kort tid.

Næste kursus 
Næste KOL hold "Luftens helte" starter i ultimo april 2019.

Hvordan foregår det?
For at deltage, skal du henvises fra egen læge, speciallæge eller sygehus og bo i Næstved kommune. Når vi har modtaget en henvisning, kontakter vi dig indenfor kort tid. Når du har fået en henvisning fra din læge sendes den til:

Næstved Sundhedscenter
Præstøvej 67
4700 Næstved

Tlf. 55 88 14 00
Digital e-mail (kræver NemID)

Orienteringsmøde
Information til deltagere og pårørende om kursets indhold.

Den personlige samtale
Ved den personlige samtale bliver du informeret om kursustilbuddet af en sundhedskonsulent. Sammen finder vi ud af, om forløbet er det rigtige for dig, og hvad du gerne vil opnå med kurset.

Hvad er indholdet i kurset?
Luftens helte varer 10 uger. Der er 1 times undervisning og 1½ times træning 2 gange om ugen. Træningen vil være tilrettelagt efter hver deltagers formåen. Der er op til 12-14 deltagere og pårørende på hvert hold. Alle er henvist på samme made som du.

Du får desuden afprøvet forskellige motionsformer og stifter bekendtskab med steder, hvor du kan fortsætte din træning efter kursets forløb.

Alle, der ryger, bliver tilbudt et gratis rygestopforløb på Næstved Sundhedscenter.

Hvem underviser?
Al undervisning varetages af sundhedsprofessionelle såsom fysioterapeut, sygeplejerske, diætist.

Hvad kan jeg opnå?
Formålet med "luftens helte er, at du opnår et bedre funktionsniveau og øget livskvalitet i din dagligdag. Målet er at du i løbet af kurset, i fællesskab med de øvrige kursister, får indarbejdet gode motions-, kost- og sundhedsvaner til gavn for dit helbred. På den måde kan du selv bidrage aktivt til at tage vare på dit helbred på bedste vis og dermed forebygge forværring af din KOL.

Du får desuden afprøvet forskellige motionsformer og stifter bekendtskab med steder, hvor du kan fortsætte din træning efter kursets forløb.

For yderligere information kontakt Gitte Salomonsen på telefon 5588 1455 eller 5123 0536eller på digital e-mail (kræver NemID)

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Næstved Sundhedscenter
Telefon: 5588 1400

Viden om og gode råd til livet med KOL

Sidst opdateret den 25. april 2019