Udviklingsprojekter på folkeskolens område

Center for Dagtilbud og Skole i Næstved kommune arbejder til stadighed med at udvikle kvaliteten i folkeskolen gennem en række projekter. Projekterne skal være med til at sikre fremtidsorienteret undervisning og styrke elevernes udbytte heraf.

En lys ide

Projekter:

» Innovation og Entreprenørskab
» Forsknings- og vidensbaseret skoleudvikling
» Grøn Generation

Næstved Kommune
Kontakt Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070