Indskrivning til Børnehaveklasse i skoleåret 2020/2021

Det er obligatorisk for forældre, at indskrivning til børnehaveklasse skal foregå via digital selvbetjening.

 

Forældre

Forældre med forældremyndighed skal foretage indskrivningen via "Webindskrivning". Du skal logge på med NemID.
Hvis du ikke har NemID, kan du få denne ved at gå ind på www.nemid.nu eller ved henvendelse til Næstved Bibliotek og Borgerservice.

 

Plejeforældre

Indskrivning af plejebørn foregår manuelt ved henvendelse på distriktsskolen.

 

Fælles forældremyndighed, ikke samboende

Hvis du har fælles forældremyndighed, men ikke er samboende med den anden forælder, skal du sikre, at skolen får skriftligt samtykke for indskrivningen fra den anden forælder. 

Blanketten "Samtykkeerklæring" skal udfyldes af den forælder, som barnet ikke har bopælsadresse hos, og videresendes til distriktsskolen.

 

Webindskrivning

Foregår i november måned uge 45 og 46

Hvis du har problemer med webindskrivningen, skal du henvende dig på distriktsskolen for at få hjælp.

Alle forældre får desuden brev fra distriktsskolen om indskrivning i børnehaveklasse.

 

Hvilke børn skal indskrives

Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk for børn, der er født i 2014 samt for børn, der er født i 2013, der har fået bevilget udsat skolestart i år.

Børn, der er født mellem den 1. januar og 30. september 2015, kan optages i børnehaveklasse, hvis forældrene ønsker det. Forudsætningen er, at børnene må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklasse med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter. Vurderingen foretages af skolens leder.

 

Hvor skal barnet starte

Er du i tvivl om, hvilken skole dit barn hører til så se under Folkeskoler og Skoler og skoledistrikter på kort

Hvis du ønsker dit barn optaget i en anden skole end distriktsskolen, udfylder du webformularen med den ønskede skole. Børn kan optages på den ønskede skole iht. regler om frit skolevalg.

Webformularen skal også udfyldes, hvis du ønsker dit barn optaget i privatskole.

 

Optagelse i førskolegruppe og SFO

Kommunalt pasningstilbud til de børn, der skal starte i 0. klasse i august 2020, er en førskolegruppe på skolen, der starter i april 2020 og herefter SFO pr. 1. august 2020.

Hvis du ønsker pasning i SFO (førskole) pr. april 2020 eller senere, skal du selv booke plads, når du har modtaget meddelelse om, hvilken skole dit barn er optaget på. I starten af januar vil du på Næstved Kommunes hjemmeside kunne finde et link til NemPlads, hvor du kan booke SFO.

Børn, der går i en privat børnehave, kan fortsætte der indtil skolestart og udmeldes ikke automatisk.

De børn, der skal starte på en privatskole, som ikke har et førskoletilbud, bliver i deres dagtilbud, indtil privatskolens tilbud starter. Husk selv at melde ud af dagtilbuddet.

 

 

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 6. juni 2019