Åben Skole i Næstved Kommune

 

Åben Skole er en integreret del af den længere og mere varierede skoledag.

Her kan man inddrage nye læringsrum – skolegården, naturen, hallen, museet – og tilbyde eleverne en anden måde at lære på.

Mange har gjort det før – men nu er der øget fokus på elevernes trivsel og læring gennem målstyret undervisning.

Formålet med åben skole er at eleverne lærer mere og at de får et større kendskab til samfund og foreningsliv samt kultur og erhvervsliv.

Se Undervisningsministeriets hjemmeside om Åben Skole for en uddybelse af hvorfor og hvordan Åben Skole.

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Den-aabne-skole

Det tager tid at udvikle den åbne skole og skabe de nødvendige forandringer. Der skal afprøves, justeres og skæres til undervejs i en dynamsik proces.

Derfor har vi brug for jeres tilbagemeldinger – både omkring hvilke forløb der sker, vi modtager gerne billeder og videooptagelser (ca. 3 minutter) fra åben Skole forløb samt ønsker, der hjælper jer lærere med at leve op til målsætningen om Åben Skole samt fagmål for de enkelte fag.

I Næstved Kommune er vi godt på vej og der er hjælp og inspiration at hente. I kan se hvad der udbydes her

I Næstved Kommune understøtter vi den åbne skole fra flere sider – se her hvad der er gang i:

Hvad er der gjort

 

Hvad sker der fremadrettet:

  • Besøg i alle nye ledelsesteams i de nye skoledistrikter

  • Besøg på alle skolematrikler i løbet af skoleåret 2016 – 2017

  • Oprettelse og drift af IT platform

  • Løbende udvikling af nye forløb i samarbejde med Åben Skole ambassadører, jer og nye eksterne samarbejdspartnere

  • Forskning på 4 områder

For yderligere information om Åben Skole kontakt:


Kirsten Ørting:  (samarbejde med erhvervsliv)
Helen Holm:  (naturvejleder)


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019