Udbetaling Danmark

Myndigheden Udbetaling Danmark overtager en række opgaver fra kommunerne fra slutningen af 2012. Ansigt til ansigt bliver i kommunerne.

Udbetaling Danmark 

KL og regeringen indgik i juni 2010 en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med virkning fra efteråret 2012. Efter en toårig indfasning skal centraliseringen spare kommunerne for knap 300 mio. kr. om året. Centraliseringen skal samtidig sikre en mere ensartet sagsbehandling på områderne.

Det er den nye myndighed, Udbetaling Danmark, som overtager ansvaret for sagsområderne. 

Sagsområderne er folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

Sagsområderne overgår til Udbetaling Danmark efter følgende tidsplan :

1. oktober 2012:          Familieydelser 

1. december 2012:      Barselsdagpenge

1. marts 2013:              Boligstøtte 

1. marts 2013:             Folkepension

1. marts 2013:             Førtidspension   

Det betyder, at man som borger ikke kan møde personligt op og tale med Udbetaling Danmark. Man kan kontakte Udbetaling Danmark - se hvordan på www.borger.dk

Efter åbningen af Udbetaling Danmark vejleder Næstved Kommunes BorgerService dog stadig borgerne om hvilke ydelser man kan søge. Det gælder både ydelser, der udbetales af kommunen og af Udbetaling Danmark. BorgerService vil kunne hjælpe med at sende ansøgninger til Udbetaling Danmark digitalt via borger.dk. Hvis man vurderer, at der er behov for det, kan man også hjælpe med at komme i kontakt med Udbetaling Danmark.

Selv om man får hjælp i BorgerService, vil det altid være Udbetaling Danmark, der behandler borgerens sag og afgør om man er berettiget til en ydelse eller en ydelse man får skal ændres.    

Bestil tid til borgerservice her.

Kontakt

Udbetaling Danmark
Sidst opdateret den 10. april 2019