Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen skal udryddes fra Næstved Kommune. Vi har derfor vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele kommunen. Planen trådte i kraft den 8. januar 2019.

Bjørneklo

Kæmpebjørnekloens uheldige konsekvenser

Kæmpebjørneklo kaldes også "Danmarks mest frygtede landskabsukrudt". Planten kan nemlig udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder. Når der kun er kæmpebjørneklo, mangler den lave bevoksning, som holder på jorden. Det kan bl.a. medføre erosion af jorden langs med vandløbsbrinker.

Når den naturlige vegetation er erstattet af kæmpebjørneklo, mangler der også levesteder og føde til en lang række dyr.

Kæmpebjørnekloen er farlig, da den kan give brandsårslignende vabler hos mennesker (og dyr), der har rørt ved den. Vi er derfor altid på udkig efter den.

Giv os et tip om kæmpebjørnekloen, hvis du støder på den, på vores app "Giv et praj". På den måde hjælper du os med at finde plantens levesteder.

 

Giv os et praj

Du kan hente app'en på din smartphone ved at søge efter "Giv et praj - Næstved Kommune" på Apples App Store eller Android på Google Play.

Du kan med vores app nemt og hurtigt indsende et praj enten med eller uden et billede. Når opgaven er løst, får du automatisk en tilbagemelding i app'en.

Vi glæder os til at modtage dit praj.

 

Hvad er en indsatsplan?

En vedtaget indsatsplan pålægger alle lodsejere (private og offentlige) i indsatsområdet at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom. Hvis du har kæmpebjørneklo på din ejendom, skal du bekæmpe den flere gange om året inden nogle fastsatte tidsfrister. Det er nødvendigt, at du bekæmper flere gange årligt, da ingen plante må sætte frø, og hele bestanden skal være udryddet inden år 2027.

Planen beskriver nogle effektive metoder til bekæmpelse. Det er vigtigt, at du bruger disse metoder, hvis vi skal opnå den ønskede effekt. Vi vil løbende holde øje med, at planen bliver overholdt. Hvis du undlader at bekæmpe eller bekæmper på en ineffektiv måde, kan du få et påbud og kommunen kan bekæmpe planten for din regning.

Da bjørneklo ikke længere er omfattet af krydsoverensstemmelse, vil forekomsten på din landbrugsejendom ikke resultere i en reduktion af din landbrugsstøtte.

Vi bekæmper dog i stor udstrækning på de arealer, som kommunen selv ejer.

I indsatsplanens bilag 2 kan du se, hvordan kæmpebjørnekloen skal bekæmpes. Vi har også lavet en folder med korte beskrivelser af bekæmpelsesmetoder. Folderen er god, hvis du har brug for et hurtigt overblik.

Du kan også læse mere om reglerne for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og indsatsplanerne i bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Indsatsplan (pdf, nyt vindue)
Folder om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (pdf, nyt vindue)
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue)

Du kan også hente oplysninger om, hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo på Naturstyrelsens hjemmeside.

Naturstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontakt

Har du spørgsmål om kæmpebjørneklo, er du velkommen til at kontakte:
Center for Plan og Miljø
Naturgruppen
telefon 5588 6190

e-mail:

 

Hvor kan jeg komme af med Bjørneklo

Bjørneklo skal altid opbevares og transporteres i lukkede klare sække på vej til genbrugspladsen. Husk at kontakte personalet, inden du afleverer det.

Fra juni til september er det sæson for blandt andet flyvehavre og bjørneklo. Hvis du som privat eller erhvervsdrivende opdager dette ukrudt, opfordrer AffaldPlus dig til at aflevere det på genbrugspladsen.

På AffaldPlus’ genbrugspladser har medarbejderne en procedure for, hvad de skal gøre med bjørneklo. Det indsamles i en særlig container og bliver kørt direkte til forbrænding.

 

 

Sidst opdateret den 1. august 2019