Ny Varmeforsyning

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og her i Næstved arbejder vi for at fremme brugen af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen.

Varmeforsyningen i Næstved Kommune

En stor del af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af vores boliger, kontorer, virksomheder, institutioner, skoler m.v. Selvom vi energirenoverer vores bygninger, vil der fortsat være et stort varmebehov, og det er derfor vigtigt, at den varme, der produceres, er baseret på vedvarende energi. Vedvarende energikilder er fx solvarme, flis, halm, vindmøllestrøm til varmepumper samt overskudsvarme fra industriprocesser.

I Næstved Kommune er varmeforsyningen overvejende fordelt på tre forskellige varmekilder: 33% fjernvarme, 31% naturgas og 19% oliefyr. Hertil kommer mindre andele til fast brændsel, elvarme og varmepumper.

Vi sigter mod at fremme klimavenlig fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udbrede individuelle vedvarende varmeløsninger såsom varmepumper og pillefyr uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Det kommer til at ske på bekostning af naturgas og olie.

Fremme af klimavenlig fjernvarme i Næstved Kommune er godt på vej. Kommunens seks varmeværker producerer nemlig en stor del af deres varme på affald, halm, flis, solvarme og overskudsvarme.

 

Hvad skal man skifte til?

Står du og skal skifte dit olie- eller naturgasfyr, så tag et kig i Energistyrelsens folder "Udskiftning af olie- eller naturgasfyr - sådan kommer du i gang"

Du kan også ringe til Energitjenesten Øst på 3698 6128 og få råd og svar på dine spørgsmål. Energitjenesten leverer en uvildig rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi.
Læs mere på tjenestens hjemmeside (åbner nyt vindue).

Inden du går i gang med at udskifte din varmekilde, skal du undersøge, om du bor i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, og om der er tilslutningspligt/forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning. Du kan få hjælp af kommunens varmeplanlæggere ved at skrive en mail til:

På Næstved Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kollektiv og individuel varmeforsyning.
Læs mere under Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019