Klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen blev godkendt på byrådsmødet d. 9. oktober 2012 (se link nedenfor).

Klimatilpasning i Næstved Kommune


Foto af Carsten RasmussenKlimaet ændrer sig. Vi vil få varmere somre, mere regn om vinteren, højere havvandstand og større risiko for voldsomme storme, ekstremt vejr og stormflod.

I 2009 vedtog vi en ambitiøs klimaplan med det mål at reducere CO2 -udledningen med 50% inden år 2030 i forhold til 2007. Vi arbejder på at nå dette mål, men vi er også nødt til at forberede os på de klimaforandringer, der kommer.

Derfor arbejder vi i Næstved Kommune på begge fronter: Vi forebygger klimaforandringer ved at begrænse CO2-udledningen – og med denne klimatilpasningsplan vil vi begrænse skader og tab som følge af klimaforandringerne.

I stedet for at vente passivt – og først handle, når vi har haft en stormflod, der overgår mands minde – så forbereder vi os på de forandringer, der kommer. Det samme bør landmænd, boligejere og virksomheder også gøre.

Alle kommunens institutioner og virksomheder skal sikre sig mod ekstremt vejr gennem den risikobaserede dimensionering af deres beredskabsplaner. Vi vil ikke tages med bukserne nede! Vores tekniske installationer, IT-serverrum, pumper mv. skal virke, selvom regnen pisker ned, og vandet stiger.

Denne klimatilpasningsplan er vores udgangspunkt for rettidigt at tænke den nødvendige klimatilpasning ind i kommuneplanlægning, byggesagsbehandling, anlæg af veje, drift og vedligehold af tekniske installationer, kloaker, parker, vandløb og naturområder.

Tænker vi os godt om, kan vi på én gang forberede os på klimaforandringerne og skabe mere natur og spændende byrum. Og det er det, vi vil.

Ansvaret for de ”afhjælpende” tiltag i forhold til klimaforandringerne ligger på mange skuldre. Næstved Kommune har ansvaret for en fornuftig planlægning og for at beskytte egne værdier og ejendomme. Det samme gælder den enkelte lodsejer, der må træffe beslutning om, hvad han/hun vil gøre for at passe på sin ejendom.

Carsten Rasmussen
Borgmester


Nyttige links om klimatilpasning

Her kan du læse Næstved Kommunes Klimatilpasningsplan (PDF, nyt vindue)

183. Godkendelse af klimatilpasningsplan for Næstved Kommune (nyt vindue) (download dokumentet for at bladre i det)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Link til Klimatilpasningsplanen

Link til Værdi- og risikokortlægning

  

Sidst opdateret den 8. april 2019