Olietanke

Her kan du læse om de regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har en privat olietank under 6.000 liter.

Olietankbekendtgørelsen

Olietanke, som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end 50 liter er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines - i daglig tale "olietankbekendtgørelsen". Olietanke, som bruges til opbevaring af olieaffald eller andre produkter, er ikke omfattet.

Her kan du læse olietankbekendtgørelsen (nyt vindue)

 

Eksisterende olietank

Alle nedgravede og overjordiske villaolietanke skal være forsynet med enstrenget rørsystem - det vil sige, at der kun må være én olieførende ledning mellem olietank og fyr.

Alle overjordiske villaolietanke skal desuden være forsynet med overfyldningsalarm. Alarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning undgås.

 

Etablering af olietank

Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt. Du skal sikre dig, at installeringen udføres af en sagkyndig. Vi kan forbyde, at tanken bliver etableret, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand.

Hent anmeldeskema til etablering af olietank (PDF, nyt vindue)

 

Tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Tankattesten fortæller også noget om, hvordan tanken skal etableres. 

Tankattesten skal sendes til:

Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Team Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

 

Sløjfning af olietank - hvornår?

Bruger du ikke din olietank mere, hvis du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest 4 uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

Her kan du læse om sløjfningsterminerne (nyt vindue)

 

Sløjfning af olietank - hvordan?

Du skal sløjfe olietanken ved at:

  • Tømme den for olierester (bundsugning) ved enten at:
    • afblænde den, efter afmontering af påfyldningsstuds og udluftningsrør, så der ikke længere kan fyldes olie på
    • grave tanken op og bortskaffe den

Afblændingen kan foretages af autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører. Opgravningen kan foretages af entreprenører. Bortskaffelsen af tømte ståltanke kan ske til godkendte skrothandlere. Plasttanke kan bortskaffes til deponi, for eksempel til Fakse Losseplads.

Du kan kontakte Næstved Kommune på telefon 5588 6180 for nærmere information. 

Hent anmeldeskema til sløjfning af olietank (PDF, nyt vindue)

 

Utæt olietank

Hvis du har mistanke om eller konstaterer en forurening, skal Næstved Kommune kontaktes på telefon 5588 6180 eller Miljøvagten på telefon 114.

 

Ansvarsforsikring

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra ét af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse.

Her kan du læse mere om olieselskabernes ansvarsforsikring samt se en statistik over forsikringsskader på olietanke på oliebranchens hjemmeside (nyt vindue)

 

Erhverv

Der gælder andre regler for erhverv - de er beskrevet i erhvervsaffaldsregulativet.

Her kan du læse Regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside (PDF, nyt vindue)

OBS: En ændring af regulativet er pt. i høring og forventes at træde i kraft den 1. oktober 2018.

 

Flere oplysninger

Nedenfor kan du finde yderligere oplysninger om olietanke

Her kan du læse pjecen "Tjek din olietank" udgivet af Miljøstyrelsen (PDF, nyt vindue)

Her kan du læse om olietanke på borger.dk (nyt vindue)

Her kan du læse om miljøregler for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. november 2019