Grøn by kortlægning

din by - din mulighed

Frise GRØN BY
Nu har du mulighed for at skabe aktive grønne byrum i din by!

Din vurdering

Stadsgartneren har kortlagt de grønne områder i kommunens større byer og mangler din vurdering af dit grønne nærmiljø. Vær med til at pege på eksisterende og nye muligheder for at skabe aktive byrum og oplevelser.

Du skal være med

Nu har du muligheden for at sætte fokus på netop de oplevelser som du værdsætter. Tegn, skriv eller tag et billede af de grønne områder som gør en forskel i dit liv, eller det sted der har potentiale til at blive bedre.

Tryk på mariehøneknappen til højre, og kom med dine input, så er du med til at præge udviklingen i din by. Når du er inde i kortet har du også mulighed for at tage på ”fotosafari” og se billederne fra de grønne områder i din by. Se punkt 4 i ”Hjælp til kortværktøjet”.

Alternativt kan du sende dine input til eller Center for Plan og Erhverv, Team Byplan, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Sydbyen, Grøn By

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019