Grøn Plan 2009-21

Grøn Plan logo 

Grøn Plan er Næstved Kommunes forslag til, hvordan vi skal bruge og udvikle naturen i de kommende 12 år. Grøn Plan handler om vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne. Grøn Plan gavner vores liv og fremmer sundheden. Hvad enten du vil gå en tur, lufte hunden, løbe, cykle, ride, bade, sejle eller lege, så skal det være muligt – og helst så tæt på, hvor du bor.

Næstved Kommune vil gerne være en attraktiv kommune, hvor du har lyst til at bo, og hvor din trivsel og sundhed er vigtig. Vi har masser af skøn natur med et varieret dyre- og planteliv. Denne natur vil vi pleje og udvikle til gavn for dig. Derfor har det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttet, at Næstved Kommune skal have en Grøn Plan.

Grøn Plan skal være med til at virkeliggøre byrådets visioner om, at Næstved er nærhed:

  • til byer og landskab Foto: Får på Åsen
  • til lys og luft, skov og strand 
  • til rent miljø og rig natur

Det skal ske ved at: 

  • Forbedre levevilkårene for dyr og planter 
  • Øge antallet af arter og sikre de sjældne og truede dyr og planter 
  • Forbedre vores adgang til naturen 
  • Øge viden om og brugen af naturen 
  • Skabe mere sundhed i hverdagen 
  • Tage hensyn til naturen og friluftslivet – også i byerne

Vi har gerne villet udarbejde planen i samarbejde med borgere, lodsejere og interesseorganisationer. Derfor har vi holdt to offentlighedsfaser og en række offentlige møder, hvor mange interesseorganisationer, borgere og andre har givet input til planens indhold. Efterfølgende har man kunne komme med forslag til projekter, som kan forbedre naturen og friluftslivet i kommunen. Vi har fået rigtig mange gode forslag, som har uvurderlig betydning for, at vi kan bruge vores kræfter bedst muligt og være parat til at gribe chancen for at udføre et godt projekt, når den opstår.

Vi siger mange tak til dem, der har stillet forslag og bidraget til planen og til dem, der i fremtiden vil være med til at føre den ud i livet til glæde for nuværende og kommende generationer.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Se publikationen (PDF)

Forside fra Grøn Plan 2009-21

Grøn Plan 2009-21

Grøn Plan 2009-21 - Forside bilag

Grøn Plan 2009-21, Bilag

 

Grøn Plan følger kommuneplanen

Planens egentlige tidshorisont er 12 år, men den revideres hvert fjerde år ligesom kommuneplanen.


 

Sidst opdateret den 8. april 2019