Vandværker

De fleste vandværker indvinder grundvand, som iltes og filtreres, før det bliver til drikkevand og sendes ud til forbrugerne. På denne side kan du læse om Næstved Kommunes vigtigste myndighedsopgaver i forhold til vandværkerne, herunder om godkendelse af takstblade og om indberetning af vandmængder og pejledata.

Behandling af vandet

Mange får drikkevand fra et alment vandværk (forsyner mindst 10 ejendomme). De fleste almene vandværker indvinder grundvand fra én eller flere boringer. Herfra pumpes vandet ind på vandværket, hvor det iltes og filtreres, før det løber til rentvandsbeholderen. Kun enkelte vandværker foretager en lidt mere avanceret behandling af vandet. Udpumpningen sker ved hjælp af en trykbeholder (hydrofor) eller omdrejningsregulerede pumper. Enkelte vandværker har vandtårn og/eller trykforøgerstationer på forsyningsnettet.

De fleste almene vandværker er private fællesvandværker, som ledes af en bestyrelse valgt af ejerne af de forsynede ejendomme. Bestyrelsen udfører et ofte ulønnet, men dygtigt udført arbejde til stor gavn for alle, da godt drikkevand er vores vigtigste levnedsmiddel.

På kommunens hjemmeside kan du finde en oversigt over:

  • De 60-70 almene vandværker, som findes i Næstved Kommune
  • Navn og telefonnummer på deres formænd
  • Kendte webadresser for de almene vandværker

Find oversigten her (nyt vindue)

 

Myndighedsopgaver for Næstved Kommune

Vandforsyningsloven bestemmer, at kommunen er myndighed i (næsten) alle forhold over for vandværkerne. Dette er nærmere omtalt på siden Myndighedsopgaver – herunder kontrol af drikkevandets kvalitet, tilsyn med selve vandværkerne, udstedelse af tilladelser, udarbejdelse af planer med mere. Her omtales også de vigtigste lovregler for almene vandværker.

 

Godkendelse af takster

Som almen forsyningsvirksomhed skal vandværket økonomisk set hvile i sig selv, dvs. have tilstrækkelig kapital til at kunne bære en akut situation – mens det på den anden side ikke må opsamle en unødvendig stor egenkapital.

Her kan du læse mere om godkendelse af takster for drikkevand (nyt vindue).

 

Indberetninger fra vandværkerne

Vandværkerne skal indberette indvundne vandmængder og holde øje med grundvandsstanden i deres boringer, som derfor skal pejles flere gange årligt.

Her kan du læse mere om Indberetning af vandmængder og Pejling af boringer (begge åbner i nyt vindue).

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Hvor hårdt er vandet?

Vandets hårdhedsgrad er et udtryk for dets indhold af calcium og magnesium (kalk). Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader °dH.

Hårdhedsgrad   Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

Vandværkerne i Næstved Kommune har hårdhedsgraden temmelig hård (12-18 °dH). For yderligere oplysninger kontakt dit vandværk.

Sidst opdateret den 23. maj 2019