Kommunen sparer selv på energien

Næstved Kommune arbejder løbende med energieffektiviseringer og energirenoveringer for at efterleve kommunens klimaaftaler og målsætninger.

Næstved Kommune, som virksomhed, arbejder for at reducere sin egen CO2-udledning med 2% om året frem til 2025. For at det kan lade sig gøre, er det besluttet, at forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger skal reduceres med min. 2% per år frem til 2025.

En løbende reduktion af energiforbruget kræver ansvar og handling på alle niveauer. Hvert år investeres derfor et millionbeløb i energibesparende foranstaltninger fra centralt hold, samtidig med at energiledelse er forankret på alle institutioner, skoler, ældrecenter mv. Udviklingen opgøres i det grønne regnskab.

Investeringer i energibesparende foranstaltninger

Næstved Kommune investerer årligt i omegnen af 5 mio. kr. i egen bygningsmasse med det formål at reducere energiforbruget og optimere indeklimaet i bygningerne.

I 2014 er der desuden blevet investeret godt 35 mio. kr. som led i et stort ESCO-projekt. Projektet sikrer driftsbesparelser på ca. 4,2 mio. kr. om året.

 

Grønt Regnskab

Udviklingen i kommunens energiforbrug opgøres hvert år i det grønne regnskab og kan findes her på hjemmesiden.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. august 2018