Socialt frikort

Et Socialt frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket/ modregnet i f.eks. kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode fra 01.01.2019 til 31.12.2020 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort.

Hvad er et socialt frikort

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og u-støttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at honoreringen giver fradrag i forsørgelsesydelser som kontanthjælp, førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som eksempelvis boligsikring.

Det sociale frikort skal give udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere. Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer (f.eks. hjemløshed eller misbrug mv.) herunder psykiske vanskeligheder (f.eks. angst eller depression mv.), som er i målgruppen for afsnit 5 i Lov om social service. Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer. Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra ordinær beskæftigelse og uddannelse, og at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

Værd at vide om ansøgningen:

  • Du skal oplyse, om du er eller har været omfattet af Serviceloven (Lov om social service afsnit 5)
  • Du skal oplyse din aktuelle ydelse/ forsørgelse, og om det er mere end 12 måneder siden, du har været i indtægtsgivende arbejde eller deltaget på en SU-berettiget uddannelse.
  • Du skal beskrive de særlige sociale forhold, der gør sig gældende for dig.

Du kan hente pjecer og finde anden information om ordningen på Socialstyrelsens hjemmeside

Du kan ansøge om Socialt Frikort her

Kontakt

Jobcenter
Telefon: 5588 6600
E-mail:
Sidst opdateret den 15. januar 2020