Handicaprådet

Her kan du læse om Handicaprådet nedsat for Næstved Kommune. Rådets medlemmer og stedfortrædere fremgår af adresselisten.

Handicaprådets opgaver

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 

Hvem består Handicaprådet af?

Handicaprådet er sammensat af 5 medlemmer fra Handicap-organisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 5 medlemmer, der er udpeget af byrådet.

Handicaprådet virker i en 4- årig periode.

 

Handicaprådet er oprettet efter lovgivning

Handicaprådet er oprettet i henhold til ”Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”. 

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 24. september 2019