Handicap- og Psykiatrivirksomheder

I Næstved Kommune er der flere kommunale, selvejende og private botilbud.

Hvem kan benytte botilbud?

Botilbud gives til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Den betegnelse rummer vanskeligt stillede personer, der ikke kan fungere i egen bolig.

Midlertidige botilbud 

Midlertidigt ophold i en boform er beregnet til at afhjælpe problemer, der ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selvom der er mulighed for støtte i egen bolig.

Længerevarende botilbud

Længerevarende ophold gives til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Servicedeklaration for længerevarende botilbud

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370

Takster/priser

Omsorg, handicap og psykiatri

Sidst opdateret den 24. juni 2019