Varme

Varmeforsyningen i Næstved Kommune består af kollektiv varme og af individuel varme.

Kollektiv varme

Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil der være enten mulighed for- eller pligt til at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning er enten fjernvarme eller naturgas.

På varmekortet herunder kan du finde din ejendom og se om der er kollektiv varmeforsyning. Under Søg kan du taste din adresse

 

 

Læs mere om tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (samme vindue)

 

Individuel varme

Den individuelle varme består af et varmeanlæg, hvor der fyres med brændsel fra eget lager til én ejendom. Et individuelt varmeanlæg er fx et oliefyr, et træfyr, et halmfyr eller et elvarmeanlæg.

Læs mere om individuel opvarmning (samme vindue)

 

Varmeplan 2010

Varmeplanen er opdelt i en hoveddel, en baggrundsdel og en bilagsdel

Varmeplanen skal tjene som retningsviser og inspirationskilde for såvel borgere, forsyningsselskaber og den kommunale administration. Planen er ikke juridisk bindende.

Varmeplanen er lavet ud fra de lovgivningsmæssige og teknologiske forudsætninger i 2010. Der er ikke angivet investeringer i forbindelse med udbygningerne eller foretaget samfundsøkonomiske beregninger på konkrete projekter. Det er således muligt, at nogle af visionerne viser sig ikke at være samfundsøkonomiske fordelagtige ved konkret projektering. Planen skal formentligt korrigeres på nogle områder inden for en årrække.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Varmeforsyningsloven

Varmelovgivningens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail på  eller ringe på tlf.: 5588 5588. 

Spørgsmål vedrørende varmepriser, tilslutningsbidrag, driftproblemer m.m. bedes du rette til dit forsyningsselskab:

Dong
Næstved Varmeværk
Fensmark Fjernvarmeværk
Fuglebjerg Fjernvarme
Hyllinge-Menstrup Fjernvarmeværker
Sandved-Tornemark Fjernvarmeværk

 


Sidst opdateret den 22. oktober 2018