Spildevand

Spildevandet kommer fra husholdninger, virksomheder, institutioner og fra sportshallen, forsamlingshuset og lign. steder, hvor folk mødes. Spildevandet renses i fælles renseanlæg under NK-Spildevand A/S eller i små private anlæg, før det udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Referencebillede_spildevandintro_vandloeb2
Hver dansker udleder ca. 100 liter spildevand i døgnet. Det bliver til mange liter vand, som ender i vores vandløb, søer eller i havet. Derfor er det vigtigt, at vi renser vores spildevand, inden det ledes ud i naturen. Både for din egen sundheds skyld, men også for at sikre et godt vandmiljø til kommende generationer.

Mange steder løber spildevandet ud i kloakken og føres til renseanlægget, hvor det bliver renset, inden det igen bliver ledt ud i naturen. Men i det åbne land er der mange ejendomme, hvis spildevand i dag løber fra en bundfældningstank og direkte ud i vandløb og søer. Det skal renses bedre i fremtiden. I de kommende år vil flere ejendomme derfor få påbud om kloakering eller en forbedret renseløsning.

I Næstved Kommune passer vi godt på naturen. Det vil vi også gøre i fremtiden. Derfor udarbejder vi i samarbejde med NK-Spildevand A/S langsigtede spildevandsplaner, som kan sikre et endnu bedre vandmiljø.

Her på siden kan du læse om, hvordan spildevandet behandles i Næstved Kommune. Du kan også læse om, hvad der gælder for netop dig og din ejendom.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Har du spørgsmål om kloakering og tømningsordning for bundfældningstanke kan du kontakte

NK-Spildevand A/S,
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Tlf. 5578 5100
E mail  .

www.nk-forsyning.dk

Har du spørgsmål om kommunens spildevandsplan og om renseløsninger kan du kontakte

Center for Plan og Miljø
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 8. april 2019