Formidling af almene boliger efter boligsociale kriterier

Du kan herunder læse mere om de kriterier, du skal opfylde for at blive skrevet op til en bolig, ligesom du kan finde kontaktoplysningerne.  

 

For at blive skrevet op til en bolig skal du:

  • være folkeregistreret i Næstved Kommune

  • være skrevet op til en lejebolig i et boligselskab

Derudover skal du opfylde et eller flere af følgende kriterier:

  • du/ I er uden bolig,

  • du/I inden for kort tid er uden bolig, (det skal kunne dokumenteres)

  • du/ I har væsentlige helbredsmæssige problemer, der kan dokumenteres at have sammenhæng med den nuværende bolig,

  • eller der efter forvaltningens vurdering er sket en sådan ændring, at kriterierne for formidling til en almen bolig efter boligsociale kriterier opfyldt

Man kan stå på venteliste i 4 måneder. Efter 4 måneder bliver man automatisk slettet, og man skal herefter ansøge på ny, hvis man fortsat er boligsøgende efter denne ordning.

Hvis man bliver tilbudt bolig, skal man selv betale depositum/indskud. Der er i den forbindelse mulighed for at søge om indskudslån og boligstøtte efter gældende regler.

Bemærk, at man IKKE kan komme på venteliste til hvis man:

  • har en bolig, men eksempelvis ønsker en billigere, større eller mindre

  • er enlig, men ønsker en lejlighed i stedet for eksempelvis et værelse

  • er ung og ønsker at flytte hjemmefra

  • kommer fra en anden kommune og midlertidigt opholder sig hos familie og bekendte

Hvis du ønsker at henvende dig vedrørende formidling af en almen bolig efter de boligsociale kriterier, kan du ringe i telefontiden på telefonnummer 5588 6590 mellem 10.00 og 12.00 - dog ikke onsdag. 

 

 

Kontakt

Center for Arbejdsmarked, Enkeltydelse
Telefon: 5588 6590
Sidst opdateret den 8. april 2019