Velkommen til Sundhedsplejen

Find din sundhedsplejerske

På sundhedsplejens telefonbog

 

Sundhedsplejerskernes tilbud til spæd- og småbørn

Alle familier får tilbudt besøg af sundhedsplejersken, når man venter barn.

Sundhedsplejersken får automatisk besked fra fødestedet, når  barnet er født og tager kontakt til de nybagte forældre.

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken ved eventuelle spørgsmål.

Sundhedsplejen foregår overvejende som besøg i hjemmet eller i forældregrupper med størst vægt på barnets første år, men kan fortsætte efter behov op til skolealderen.

Sundhedsplejersken vejleder blandt andet om amning, anden mad, barnets udvikling, dagligdagen og familiedannelse.

Det er også sundhedsplejersken, som står for kontakten til andre mødre og etablering af mødregrupper

 

Målgruppe

Målgruppen omfatter gravide samt børn og ungen mellem 0 – 16 år.

Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

 

Fødselsreaktioner

Sundhedsplejerskerne i Næstved kommune sætter fokus på mødre og fædres psykiske velbefindende i graviditeten og fødslen.

- Sundhedsplejerskerne tilbyder bl.a. en samtale, når barnet er ca. 2 måneder med fokus på forældrenes velbefindende

- Hvis der viser sig at være behov for det, tilbydes der ekstra besøg af sundhedsplejersken og/eller mulighed for, at den nybagte mor kan deltage i en gruppe med andre kvinder med efterfødselsreaktion.

Vi ved, at ca. 10% udvikler en efterfødselsreaktion, og dette kan i nogen grad både forebygges eller mindskes ved en særlig opmærksomhed. Sundhedsplejersken både kan og vil hjælpe.

Spørgeskema om reaktioner på at vente barn/blive forældre

 

ADBB (alarm distress baby scale)

Sundhedsplejersken bruger ADBB-metoden til at se på dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.

ADBB er en evidensbaseret metode. Vi anvender den til at observere den social og følelsesmæssige udvikling hos børn under to år.

Sundhedsplejersken bruger ADBB til at se på, hvordan dit barn søger kontakt med hende (en fremmed). Det giver et øjebliksbillede, som indgår i sundhedsplejersken vurdering af barnets udvikling.

Alle sundhedsplejersker i Næstved Kommune er uddannet i opsporingsmetoden.

 

Tilbud til skoleelever

Sundhedsplejersken følger det enkelte barn gennem skoletiden og undersøger regelmæssigt syn, hørelse mv. Sundhedsplejersken laver indskolingsundersøgelse på alle 0. klasses elever samt undskolingsundersøgelse på 8.-9. klasses elever.

Sundhedsplejersken tilbyder desuden sundhedspædagogiske aktiviteter på udvalgte klassetrin og mulighed for åben konsultation.  Se Sundhedsplejerskens tilbud på skolen  og skoleintra/folkeskoler for information om den enkelte skole.

 

Sundhedsplejersken med ansvar for hygiejne og miljø

Sundhedsplejersken medvirker til at sikre børn et sundt miljø ved at yde generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til dagtilbud og skoler om hygiejne og miljø

 

Baby på vej

Baby på vej er tilbud til henviste gravide forældre i Næstved kommune.

Baby på vej er udviklet i et samarbejde mellem jordemødre, praktiserende læge og sundhedsplejersker, hvor fokus er på den tidlige tilknytning i graviditeten.

Læs mere om baby på vej

 

Sundhedsstyrelsens informationspjecer

Forebyg vuggedød

Børnevaccinationsprogram

Tjek Bleen

 

Sikkerhedsstyrelsens informationspjecer

Børns sikkerhed

 

Kontakt

Center for Børn og Unge, BørnefamilieEnheden
Telefon: 5588 3160

Kontakt sundhedsplejen på

Sundhedsplejen
Telefon: 5588 3160

Ledende sundhedsplejerske
Helle Kjølhede
Mobil: 4078 4475

Sundhedsplejerskerne holder åbent hus:

Herlufsholm Alle 20, 1. sal,
4700 Næstved
Hver alle onsdage mellem 13.00 - 15.00
Også i ferietiden

Alle er velkomne

 

Region Sjælland

Sundhedsplejersketelefonen (Region Sjælland)
Har du brug for at tale med en sundhedsplejerske weekend og helligdage, hvor din egen sundhedsplejerske holder fri, er du velkommen til at ringe til os.
Telefon: 7022 7623
Fredag, lørdag og søndag
samt helligdage kl. 17.00-20.00
www.sundhedsplejersketelefonen.dk

Sundhedsplejerske telefonen

Lægevagten Region Sjælland
Telefon: 70 15 07 00
fra kl. 16.00 til kl. 08.00
I weekender og helligedage er der døgnåbent.

 Gratis Babymusik - klik på linket

Næstved Musik Skole 

Sidst opdateret den 21. januar 2020